Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kontrole w Centrum Kultury

18 stycznia 2021 r. – 26 lutego 2021 r.
Kontrola gospodarski finansowej za rok 2020 i bieżąca oraz uregulowania wewnętrzne dotyczące funkcjonowania jednostki, administrowania powierzonym mieniem, gospodarności dysponowania środkami przyznanymi w ramach dotacji.
Kontrola przeprowadzona przez Urząd Miasta Włocławek

 

3 lutego 2020 r. – 13 lutego 2020 r.
Kontrola prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, ustalanie uprawnień doświadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacani tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu, prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe, wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
Kontrola przeprowadzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

11 grudnia 2019 r.
Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w Klubie „Łęg”.
Kontrola przeprowadzona przez Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej

6 lutego 2019 r.
Kontrola stanu sanitarnego, w tym pomieszczeń i urządzeń Centrum Kultury „Browar B.” oraz przestrzegania wymagań określonych w art.5 ustawy z dnia 9.11.1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
Kontrola przeprowadzona przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny

5 lutego 2019 r.
Kontrola stanu sanitarnego, w tym pomieszczeń i urządzeń Klubu „Stara Remiza” oraz przestrzegania wymagań określonych w art.5 ustawy z dnia 9.11.1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
Kontrola przeprowadzona przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny

10 stycznia 2019 r.
Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych- kontrola sprawdzająca realizację obowiązków określonych w decyzji znak PZ.5580.V.3.3.2017 z dnia 3.03.2017 r. w Klubie „Łęg”
Kontrola przeprowadzona przez Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej

29 marca 2018 r.
Kontrola przestrzegania przepisów rozdziału 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332).
Kontrola przeprowadzona przez Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

9 lutego 2017 r.
Kontrola stanu sanitarnego wypoczynku dzieci i młodzieży oraz wizyta ws. realizacji interwencji programowej pt. „Bezpieczne ferie zimowe”
Kontrola przeprowadzona przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny

23 stycznia 2017 r.
Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w Centrum Kultury „Browar B.”.
Kontrola przeprowadzona przez Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej

24 listopada 2016 r.
Kontrola ogólna przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w szczególności w zakresie gromadzenia, ewidencjonowania, przechowywania, opracowywania, zabezpieczania, udostępniania oraz brakowania dokumentacji
Kontrola przeprowadzona przez Archiwum Państwowe

28 lipca 2016 r.
Kontrola stanu sanitarnego pomieszczeń i urządzeń Klubu "Łęg", przestrzegania wymagań określonych w art.5 ustawy z dnia 9.11.1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
Kontrola przeprowadzona przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny

26 lipca 2016 r.
Kontrola stanu sanitarnego, w tym pomieszczeń i urządzeń Centrum Kultury „Browar B.” oraz przestrzegania wymagań określonych w art.5 ustawy z dnia 9.11.1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
Kontrola przeprowadzona przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny

5 lutego 2016 r.
Kontrola stanu sanitarnego, w tym pomieszczeń i urządzeń Klubu „Stara Remiza” oraz przestrzegania wymagań określonych w art.5 ustawy z dnia 9.11.1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
Kontrola przeprowadzona przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny

19 czerwca 2015 r.
Kontrola stanu sanitarnego pomieszczeń i urządzeń Klubu "Zazamcze", przestrzegania wymagań określonych w art.5 ustawy z dnia 9.11.1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
Kontrola przeprowadzona przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny

15 czerwca 2015 r. - 19 czerwca 2015 r.
Kontrola realizacji obowiązku zamieszczania na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej treści wymaganych przepisami ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Kontrola przeprowadzona przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Włocławek

9 czerwca 2015 r.
Kontrola stanu sanitarnego, w tym technicznego pomieszczeń i urządzeń, przestrzeganie wymagań określonych w art.5 ustawy z dnia 19.11.1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
Kontrola przeprowadzona przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

8 czerwca 2015 r.
Kontrola stanu sanitarnego, w tym technicznego pomieszczeń i urządzeń Centrum Kultury „Browar B.”, przestrzeganie wymagań określonych w art.5 ustawy z dnia 19.11.1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
Kontrola przeprowadzona przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

3 czerwca 2015 r.
Kontrola stanu sanitarnego, w tym technicznego pomieszczeń i urządzeń Klubu „Stara Remiza”, przestrzeganie wymagań określonych w art.5 ustawy z dnia 19.11.1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
Kontrola przeprowadzona przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

24 lutego 2015 r. – 27 lutego 2015 r.
Kontrola prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, ustalanie uprawnień doświadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacani tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu, prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe, wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
Kontrola przeprowadzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

19 listopada 2014 r.
Kontrola dotycząca postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego.
Kontrola przeprowadzona przez Archiwum Państwowe

22 sierpnia 2014 r.
Kontrola utrzymania obiektu budowlanego: Pomost na rzece Wiśle – scena pływająca wraz z infrastrukturą techniczną.
Kontrolę przeprowadził Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego