Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Status prawny

Centrum Kultury „Browar B.” we Włocławku jest samorządową instytucją Kultury Gminy Miasto Włocławek, działającą na podstawie: 

- Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h (tj. Dz .U.

z 2013r. poz. 594),

- Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności

kulturalnej art. 18 ust.1 i art. 19 ust. 1,3 i 4 ( tj. Dz. U. z 2012r., poz. 406),

- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj.Dz.U. z 2013r. poz.885 ze zm.), 

- Uchwała Nr LXI/56/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę
Nr XXXIV/65/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Włocławskiego Centrum Kultury we Włocławku z Włocławskim Ośrodkiem Edukacji i Promocji Kultury i utworzenia Centrum Kultury Browar B we Włocławku.

- Statutu Centrum Kultury „Browar B.” we Włocławku nadanego Uchwałą Nr LXI/56/2023

z dnia 28 marca 2023 r. 

Organizatorem Centrum Kultury „Browar B.” jest Gmina Miasto Włocławek, a Prezydent Miasta Włocławek sprawuje nad nim bezpośredni nadzór.

Centrum Kultury „Browar B.” podlega wpisowi do rejestru instytucji Kultury prowadzonego przez Organizatora. Z chwilą wpisania do rejestru Centrum Kultury „Browar B.” uzyskuje osobowość prawną.


PDFRejestr Instytucji Kultury.pdf (2,12MB)

PDFStatut Centrum Kultury Browar B.pdf (1,12MB)
 

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego