Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostęp do pozostałych informacji publicznych

Informacje publiczne będące w posiadaniu Centrum Kultury Browar B i nieudostępnione w BIP są dostępne w sekretariacie w każdy wtorek w godz. 8.00 – 14.00

Zgodnie z art. 10 ustawy z dn. 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

Dz. U. 2001 r. Nr 112 poz. 1198 z póź. zm.

informacje jawne nie zawarte na stronie internetowej bądź podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Kultury Browar B są udostępniane na pisemny wniosek złożony do Dyrektora CKBB. Pisemne składanie wniosku:

Dyrektor:

Centrum Kultury "Browar B."
ul. Łęgska 28
87-800 Włocławek
e-mail: dyrektor@ckbb.pl

Udostępnianie informacji na wniosek następuje w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli udostępnienie informacji publicznej we wskazanym terminie będzie niemożliwe, zainteresowany zostanie powiadomiony o nowym terminie realizacji wniosku nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego